پکیج جامع امواج مغزی نابغه نسخه کامل و اوریجینال + هدیه ویژه

دسته بندی : / / / / / /

genuis-brain-power_centralfile
حراج
199,000 تومان 139,000 تومان
وضعیت محصول: موجود

پکیج جامع امواج مغزی نابغه

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ، ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ؟

در ادامه با سنترال فایل همراه باشید….

 


تعداد فروش

141 فروش

امتیاز

4.08 از 5

شناسه محصول

13462

تاریخ انتشار

05 اکتبر 2020

آخرین بروز رسانی

5 اکتبر, 2022

فایل های قابل دانلود

MP3, ZIP

فایل راهنما

دارد

ویژگی ها

بسته نصبی آسان, محصول اوریجینال

پکیج جامع امواج مغزی نابغه نسخه کامل و اوریجینال

 

امواج مغزی

امواج مغزی نابغه :
ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ، ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ؟

 

ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ mp3 ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ IQ ، ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺮﮊﯼ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﻫﯿﺪ .

 

قدرت و توانایی مغزی خودتان را تقویت کنید

 

چرا امواج مغزی نابغه ؟

ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻓﺮﺩ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺜﻞ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ IQ ،ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻋﻤﯿﻖ ، ﺍﻭﺝ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ … ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

 

ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺎ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ BrainWave ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺭﯾﺘﻤﯿﮏ ﻣﻐﺰ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ .

 

 

ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ .

 

ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ BrainWaveﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ
ﻧﺎﺑﻐﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

 

آیا 132 نفر اشتباه کرده اند؟

 

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﺮﺍﯼ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ .

 

ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺱ ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ .

 

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺗﺎﻥ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ
ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

 

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

 

 

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﻮﯾﺪ .

 

ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﺳﺮﯾﻊ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

 

 

 

افزایش ضریب هوشی

استفاده از فایل افزایش ضریب هوشی باعث تحریک کردن مغز برای افزایش سرعت پردازش ذهنی  و همچنین
باعث ترویج دندریت و رشد سیناپس جدید می شود به طوری که شما می توانید پس از چند روز از حافظه
بسیار دقیق تری برخوردار باشید. شما می توانید این اموج صوتی را در هر زمان گوش بدید و حافظه
خودتان را افزایش بدید. بنابراین بهترین راه برای ورزش مغز استفاده از امواج مغزی می باشدبه روش علمی
و ثابت شده این دو موج صوتی با آهنگ های کلاسیک آهنگسازان افسانه ای مانند
ویوالدی_ باخ_موتزارت_گلاک و مندلسون ترکیب شده اند. زیبایی مطلق این آهنگ ها باعث الهام بخشیدن
و پیگیری شما به گوش دادن شما به آن می شود.

 

 

 

 

تمرکز لیزری و جاه طلبی خلاق

امواج مغزی نابغه متشکل از دو موج صوتی تمرکز لیزری و جاه طلبی خلاق که به شما کمک می کند تا به
تمرکز ۱۰۰ درصدی برسید. شما می توانید این موج را نیز درست همانند موج قبلی افزایش IQ با چشم باز
یا هر طوری که مایل هستیدگوش کنید. این دو موج  را می توان با هدفون یا بدون هدفون استفاده کرد در
حالی که شما هر گونه فعالیتی را انجام می دهیدمی توانید در آرامش به موج تمرکز لیزری نیز گوش دهید.

 

موج اول با موسیقی آرامش بخش کلاسیک هندل  موتزارت و ویوالدی ترکیب شده اند. موج ۲ نیز با آهنگ
بارش زیبای باران به همراه موسیقی پس زمینه طبیعت ترکیب شده است. این آهنگ بارش باران در طبیعت
بسیار آرام بخش است بنابراین شما می توانید احساس کاملا آرام داشته باشید در حالی که کارتان را
انجام می دهید این موج به شما کمک می کند تا درحالی که آرامش ذهنی بسیار بالایی داریدبهره وری ذهنی
بالایی نیز داشته باشید با ارزوی موفقیت روزافزون برای شما عزیزان

 

 

 

 

 

آرامش آسان و مدیتیشن آلفا

این موج ذهن شما را به آرامش عمیق هدایت می کند. با این موج شما می توانید آرامش کامل واینکه استرس
های یک روز کاری شلوغ را راها کنید .

 

اولین موج آرامش آرامش آسان و مدیتیشن آلفا  فرکانس brainwave آلفا یکی از قوی ترین و مفید ترین امواج
مغزی است که شما می توانید برای تغییر آگاهانه و برنامه ریزی مغز خود از آن استفاده کنید. شما با هدایت
ذهن خود به حالت آلفا به وسیله امواج مغزی می توانید از قدرت باورنکردنی مغز خود برای خلق آرزوها و
رویاهایتان از آن استفاده کنید.

 

 

 

 

 

آرامش عمیق و مدیتیشن عمیق تتا

امواج دلتا فرکانسی است که تنها در عمیق ترین سطح از خواب تجربه می شود این امواج می توانند شما را به
حالت دلتا هدایت کند. هنگامی که شما قادر به بیدار ماندن برای یک جلسه کامل ۳۰ یا ۶۰ دقیقه در محدوده دلتا
باشید تجربه شگفت انگیزی خواهید داشت. در صورتی که فرکانس مغزی شما به طور منظم در حال دلتا باشد
شما شروع به تجربه کردن تحول عمیقی در ذهنتان خواهید کرد که به طور مستقیم از ناخود آگاه مغزتان دستور
می گیرد می کنید.

آیا می دانید که ذهن ناخودآگاه همه چیز را که تا کنون دیده اید شنیده اید و در زندگی تجربه کرداید ثبت کرده است؟

 

حتی اگر توجهی به آنها نداشته اید. دریافت و دسترسی به این اطلاعات به معنای واقعی کلمه در حالت فرکانس
دلتای مغز برای شما میسر می شود. بسیاری از مردم نیز از شفای جسمی خود پس از استفاده از این موج
دلتا گزارش داده اند.

 

 

 

 

 

آرامش فوق عمیق و مدیتیشن فوق العاده عمیق دلتا

آخرین مجموعه در پک امواج مغزی نابغه ، آرامش فوق عمیق و مدیتیشن فوق العاده عمیق دلتا می باشد..
“دلتا” فرکانس brainwave است که به طور معمول تنها در عمیق ترین سطح از خواب تجربه می شود، این امواج
می توانند ذهن شما را به حالت دلتا هدایت کنند.
 هنگامی که شما قادر به بیدار ماندن برای یک جلسه
کامل ۳۰ یا ۶۰ دقیقه در محدوده دلتا باشید، 
تجربه شگفت انگیزی در این حالت خواهید داشت.

در حالی که فرکانس مغزی شما به طور منظم در حال دلتا باشد، شما شروع به تجربه کردن تحول عمیقی در
ذهنتان خواهید کرد که به طور مستقیم از ناخود آگاه مغزتان دستور میگیرد، می کنید.
 آیا می دانید که ذهن
ناخودآگاه شما همه چیز را که تا کنون دیده اید، شنیده اید و در زندگی تجربه کرده اید ثبت کرده است؟؟؟

 

حتی اگر توجهی به آنها نداشته اید. دریافت و دسترسی به این اطلاعات به معنای واقعی کلمه در حالت فرکانس
دلتای مغز برای شما میسر می شود.
 بسیاری از مردم نیز از شفای جسمی خود پس از استفاده از این موج
دلتا گزارش داده اند. اما ما در اینجا هیچگونه ادعای پزشکی در این مورد نداریم.

 

 

 

 

 

 

کافئین دیجیتال

کافئین بدون خوردن قهوه! این موج هنگامی که شما واقعا به یک محرک ذهنی نیاز دارید مورد استفاده قرار می گیرد.
 کافئین دیجیتال یک موج بسیار قوی هست. شما می توانید توضیحات بیشتر را در کتابچه راهنمای جامع کاربر
برای بهره بردن حداکثری از آن مطالعه کنید.
 توجه: موج صوتی کافئین دیجیتال فوق العاده قوی است و یک محرک
بسیار قوی برای مغز به شمار می آید
، پس 
شما به استفاده بیش از حد از آن مجاز نیستید.

 

اگر سطح انرژی شما در طول شبانه روز کم است ممکن است که دچار کم آبی مزمن و یا کمبود ترشح
آدرنالین داشته باشید. استفاده از امواج مغزی نابغه می تواند به شما کمک کند که این شرایط را به طور طبیعی
اصلاح کنید.

 

 

 

 

 


 

خلاقیت فوق العاده

این موج نیز برای زمانی است که شما نیاز به خلاقیت زیاد در مسائل یا کارتان دارید مورد استفاده قرار می گیرد.
 شما می توانید این موج را در حالی که با چشمان باز در حال پرداختن به کارتان هستید استفاده کنید. بنابراین
تاثیر آنی را مشاهده خواهید کرد
.
 این دو موج ۳۰ دقیقه ای را می توان با هدفون یا بدون هدفون استفاده کرد.

 

این موج ارزشمند همچنین زمانی که در یک گروه در حال جلسه طوفان مغزی هستید کاربرد دارد. سایر کاربردها
عبارتند از:

 • نوشتن
 • نقاشی
 • مجسمه سازی
 • برنامه نویسی
 • و…..

هر گونه فعالیت که می تواند از افزایش انرژی خلاق بهره مند شوند.

 

 

 

 

 

آرامش سریع

موج آرامش سریع هنگامی که شما نیاز به از بین بردن استرس دارید ولی وقت کافی ندارید موثر است. با این دو
 موج ۱۵ دقیقه ای، شما می توانید 
آرامش عمیق و سریعی را برای تجدید قوا به خودتان هدیه دهید. این موج مغز
شما را به یک حالت آلفا برای چند دقیقه هدایت می کند. به شما کمک می کند که در عرض چند دقیقه تنش
را از خودتان دور کنید.

 

بنابراین شما می توانید جهان را از لنز آرامش درونی خودتان مشاهده کنید. در پایان جلسه ۱۵ دقیقه ای ذهن
شما به فرکانس بتا هدایت خواهد شد که آرامش بسیار خوبی را در خود احساس خواهید کرد.

 

 

 

 

 

ضد افسردگی

این امواج تخصصی برای کمک به اصلاح عدم تعادل مغز که منجر به احساس افسردگی می شود، تولید شده است. این موج برای کمک به “درمان افسردگی” بسیار مفید است.

 

ما در اینجا هیچگونه ادعای پزشکی نداریم ولی این موج برای بسیاری از مردم که تجربه افسردگی داشتند
و نمی خواستند به پزشک مراجعه کنند بسیار مفید بوده است.
 بازخورها به ما نشان داده است که بسیاری
از مردم که دچار افسردگی بودند فقط در عرض چند روز استفاده منظم از این موج صوتی از افسردگی رهایی
پیدا کرده اند.
 این موج در هر بار استفاده ۳۰ دقیقه ای نیاز به هدفون دارد.

 

 

 

 

 

 

رهایی از استرس و اضطراب

این موج منحصر به فرد به شما کمک می کند که استرس خود را مهار کنید و همچنین با استفاده منظم استرس را به طور کامل از خود دور کنید به طوری که شما می توانید روز خود را با آرامش کامل اداره کنیداین برای شما به چه معناست؟ این بدان معنی است که شما می توانید سطح استرس خود را در حالی که با عوامل استرس زا مواجه شدید کاهش دهید، بنابراین شما به راحتی می توانید به تمام چیزهایی که آرامش شما در آن الزامی است رسیدگی کنیداسترس مهمترین عامل ایجاد انواع بیماریهاست و مهار آن سلامتی کامل را تضمین می کند. طراحی این موج به گونه ای است که شما با استفاده از هدفون و چشمان بسته حداکثر آرامش را در خود ایجاد خواهید نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش قدرت و اوج عملکرد

خودتان را شارژ کنید و تمریناتتان را با حداکثر انرژی انجام دهید! این موج فوق العاده با بهره گیری از طیف وسیعی
از فرکانس اوج عملکرد از “بتا” تا “گاما” تمام انرژی لازم را که مورد نیاز ورزشکاران برای تمرین با حداکثر قدرت
هستند ایجاد می کند
.

 

نتیجه این است که امواج مغزی حداثر انرژی را در بدن شما پدیدار می کنند، بنابراین شما می توانید تمرینات باور
نکردنی هنگام ورزش انجام دهید
دیگر لازم نیست برای داشتن انگیزه بیشتر برای ورزش کردن نگران باشید.

 

فقط کافیست با استفاده از موج اوج عملکرد انرژی لازم را برای اوج عملکرد در تمرینات بدست آورید! این موج
تمرینات شما را در سطح جدیدی هدایت می کند
، بنابراین شما می توانید هر بدنی را که دوست دارید جلوی
آینه تصور کنید را به واقعیت تبدیل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

مدیتیشن پیشرفته گاما

این یک مراقبه ۲۳ دقیقه ای تک است که با استفاده از امواج مغزی با فرکانس بسیار بالا که به عنوان فرکانس گاما
شناخته می شود، طراحی شده است.
. رسیدن به این حالت ذهنی با تمرینات عادی مراقبه بسیار سخت است و به تمرکز فوق العاده بالایی نیاز است. امواج گاما تاثیرشان به گونه ای است که کار تکه تکه مغز را به کار یکپارچه تبدیل می کنند.

 

بنابراین بازدهی مغز در این حالت فوق العاده افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر شما می توانید از موج قدرتمند BrainWave گاما استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

آرامش اعصاب موج BrainWave 

مغز شما را به پایین ترین فرکانس ممکن، حتی پایین تر از فرکانس دلتا هدایت می کند.

این موج با ایجادآرامش و شفا از سیستم لیمبیک و سیستم عصبی مرکزی، کمک می کند کهاسترس های زندگی مدرن به راحتی بهبود یابند.

 

نتایج بدست آمده نشان می دهد که این فرکانس می تواند به کاهش علائم فیبرومیالژیا، درد مزمن و حتی فشار
خون بالا کمک کند. استفاده منظم از این موج میتواند باعث جلوگیری از تنش های پاسخ به ترس را از بین ببرد.

بنابراین شما میتوانید در آرامش روزانه زندگی کنید.

 

 

 

 

آرام بخش – به راحتی به خواب رفتن

این موج ارزشمندترین هدیه این مجموعه است. اگر شما تا به حال به سختی به خواب میرفتید ، از حالا به
بعد دیگر در سریعترین زمان به خواب خواهید رفت
. این پک شامل ۴ موج است که دو موج آن شما را در به
خواب رفتن راحت یاری می کند
. هر موج با تاثیر کمی متفاوت تر شما را به خواب میبرد. علاوه بر این، دو موج ۶۰ دقیقه ای
نیز وجود دارد که شما را در جهت آرام نگه داشتن هنگام خواب کمک می کند.

 

آرامش فوق عمیق و مدیتیشن فوق العاده عمیق دلتا:

 • کافئین دیجیتال
 • خلاقیت فوق العاده
 • آرامش سریع
 • ضد افسردگی
 • رهایی استرس و اضطراب
 • افزایش قدرت و اوج عملکرد
 • مدیتیشن پیشرفته گاما
 • آرامش اعصاب
 • آرام بخش + به راحتی به خواب رفتن
 • افزایش ضریب هوشی و اعمال قدرت
 • تاثیر پکیج امواج مغزی

 

 

 

تاثیر پکیج امواج مغزی نابغه :

7 روز 
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ .

14 روز
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ

21 ﺭﻭﺯ 
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻨﯿﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ

28 ﺭﻭﺯ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺴﻠﻄﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ 100 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ

 

 ارزش واقعی این پکیج 690 دلار در سایت اصلی می باشد این‌پکیج ده ها برابر پکیج خریداری شده داخل ایران ارزشمند است

 

 

چگونه من از طریق تمرینات مدیتیشن ذهنم را برای نابغه شدن تعلیم دادم؟

تمرکز اصلی زندگی من بر روی تسلط کامل بر ذهن خودم است. من از سن چهار سالگی به لطف پدر و مادرم یک مراقبه
کوتاه را یاد گرفتم که آن را هر روز انجام می دادم.

و معتقدم که یادگیری و تمرین این مراقبه برای یک کودک، خوش شانسی بزرگی محسوب می شود.

این مراقبه ای که انجام می دادم چیز خوبی بود اما در صورتی که امواج مغزی نابغه وجود نداشتد.

می خواهم بگویم که چگونه به اینجا رسیدم و چگونه می توانم به شما کمک کنم.

در طول زندگی، من همیشه در رشته های روحی و ذهنی سرآمد بودم اما می دانستم که پتانسیل من
خیلی بیشتر از این است که الان هستم.

 

در سال های نوجوانی من مراقبه سکوت را انجام می دادم که شامل تکنیک حوضچه آرامش ذهن به منظور
گسترش آگاهی بود. در اوایل ۲۰ سالگی بهمطالعه یوگا کندالینی پرداختم و اجرای تمریناتی که باعث می شد
شور و شعف خاصی در ذهنم پدیدار شود.

من در حال مطالعه رشته های گوناگون روحی و ذهنی برای به نهایت رساندن توانایی های ذهنی خود بودم.

در نهایت با یک وبسایت خود یاری یا کمک به خود آشنا شدم که تکنیکی برای از بین بردن محدودیت های ذهن
را به اشتراک گذاشته بود.

صدها نفر از مردم هر روزه برای مشاوره وارد این سایت می شدند تا از تکنیک های سایت برای از بین بردن
باورهای محدود کننده و استفاده از الگوهای فکری درست استفاده کنند تا زندگی شادتری داشته باشند.

من همیشه میخواستم یک راه برای سرعت بخشیدن به این روند تحول در افراد ایجاد کنم. زیرا که کمک به
مردم بزرگترین منبع شادی من است.

پیدا کردن یک راه حل

برای پیدا کردن یک راه حل مدتی تمام تمرکزم را برای مطالعه علوم اعصاب گذراندم.

در آن زمان یک موج Binaural مقدماتی خریداری کردم که قیمت آن ۵۲۵ هزار تومان بود.

پس از مدتی در سال ۲۰۰۳ با امواج پیشرفته BrainWave که به تازگی کشف شده بود آشنا شدم.

امواج Binaural مدتی خوب کار می کرد اما نتایج آن به سرعت کاهش می یافت.

من می دانستم که پتانسیل های BrainWave شگفت انگیز است. بنابراین تحقیقات زیادی راجع به این امواج انجام دادم.

در طول سالها تحقیق و تجربه کشف شد که امواج Binaural که مورد استفاده میشد با گذشت زمان
اثر خود را از دست می دادند. ولی من میخواستم امواجی که مورد استفاده قرار می گیرد اثراتش در
مغز من هرگز از بین نرود.

 

از طریق استفاده منظم از امواج BrainWave در نهایت متوجه شدم که راه حل اصلی را پیدا کرده ام.

این امواج در پک امواج مغزی نابغه مورد استفاده شده اند.

با استفاده از این فن آوری افراد زیادی به موفقیت رسیده اند که ما آن را در یک بسته صوتی جامع در اختیار
مشتریان خود قرار داده ایم. این پکیج با بازخورد مثبت تقریبا ۱۰۰ درصد هر کاربر است.

 

تاثیری که از امواج مغزی نابغه می گیرید بیش از ۱۰ برابر هزینه ای است که بابت دریافت این محصول پرداخت می کنید است.

هدیه ویژه :

به عنوان هدیه فایل هیپنوتراپی بی کلام افزایش اعتماد به نفس به ارزش 59.000 هزارتومان پس از خرید پکیج امواج مغزی لینک دانلود برای شما نمایان میشود.

فایل صوتی اعتماد به نفس فوری (فایل هیپنوتراپی بی کلام)

 

 

 

 

 

نظرات خریداران این پکیج :

نظر سرکار خانم مریم امیدی :

 

نظر جناب آقای مهدی کلاته :

 

 

 

13 دیدگاه برای پکیج جامع امواج مغزی نابغه نسخه کامل و اوریجینال + هدیه ویژه

 1. علی

  سلام
  ببخشید برای رسیدن به نتایجی ک بعد ۲۸ روز اعلام کردید باید همه ی بخش ها رو باهم در یک دوره گوش کرد؟

 2. hossein.balali.original

  سلام خدمت شما میگم امواج مغزی برای مطالعه و حین مطالعه هم موجوده ؟؟

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   سلام عرض ادب!
   به صورت اختصاصی خیر!
   اما همین پکیج میتونه کمک شایانی بهتون بکنه

 3. hossein.balali.original

  سلام میگم توی سایت کلید فردا اینو دیدم قیمتش ۶۰۰ تومن بود آیا این همونه یا فرق داره باهم ؟؟

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   بله دقیقا همونه اما ما یک هدیه هم کنارش برای کاربرانی که از ما خریداری میکنند در نظر گرفتیم که از خریدشون راضی باشند

 4. حسین

  سلام بنده خیلی دوست دارم خرید کنم ولی من میترسم نتیجه نده اونوقت چی میشه واقعا بنظر بنده شما باید یک گارنتی برای این محصولتون قرار بدید چون این محصول خیلی نو ظهور هستش و معلوم نیس عملی باشه یا خیر

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   سلام خدمت شما حسین عزیز!
   شما اول باید روی باور ها کار کنید سپس وارد مراحل هیپنوتراپی بشید.
   با تغییر باور به راحتی نتیجه های خوبی از این محصول بدست میاورید!

 5. مصطفی

  محصول امواج مغزی نابغه محصول خوبیه اما کاش میشد فقط یک بخش رو خریداری کرد اینطوری قیمت محصول هم زیاد بالا نمیرفت من صرفا برای افزایش سرعت یادگیری و افزایش تمرکز این محصول رو خریداری کردم

 6. حسین

  ببخشید مگه پستی نمیاد ؟؟

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   سلام خدمت شما !
   خیر حسین عزیز قایل ها به صورت دانلود برای شما قرار گرفته به همراه هدیه.
   که میتونید از بخش دانلود ها اون را مشاهده نمایید

 7. حسین

  سلام من قبلا بخرم ۹۹ تومن بود حالا شد ۱۳۹ ؟؟!!
  چرا اخه حتما بخاطر دلاره !!
  خواهشا ی قیمتی بزارین کسایی که تون خرید ندارن بخرن .

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   دوست عزیز درسته قبلا خریدید 99 هزارتومن ما هم فضایی که محتوا پکیج رو آپلود کرده بودیم قیمتش کمتر بود و امروز تقریبا برای تمدید فضای هاست باد 50% بیشتر مبلغ پرداخت کنیم!
   امیدوارم بتونید مارو درک کنید

 8. بهادر سلیمی

  خداییش راضی ام ممنون از اینکه پیگیری میکنید!

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   خواهش میکنیم!
   اینکه حال کاربر در سایت ما چطور هست برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
   موفق باشید

 9. رضا

  چرا یک سایت دیگه اینو داره 600 هزار تومن میده اما شما 100 تومن؟
  پکیج خرابه؟
  ناقص باشه پولمو ازتون پس میگیرما

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   رضا جان اینکه سایت دیگه داره 600 هزار تومن این محصول رو میفروشه این یک چیز عادیه چون قیمتش همینه و اینکه ما قیمت ارزون و مناسب گذاشتیم بخاطر اینکه عموم مردم بتونن این پکیج رو تهیه کنند و ازش استفاده کنند.
   شما با خیال راحت محصول را خریداری کن هر مشکلی بود پشتبانی ما در خدمت شما هست!
   در ضمن بازگشت وجه در صورت خرابی و نقص محصول نیز موحود میباشد پس جای هیچ ترسی نیست

 10. سارینا

  من مشکل دانلود داشتم پشتیبانی بهم ایمل زد مشکلمو گفتم دیگه جوابمو ندادن بعد تو اکانتم لاگین کردم متوجه شدم مشکلم حل شده اونم به این سرعت!
  ممنونم

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   از شما طلب پوزش دارم بابت اینکه پاسخگو نهایی شما نبودیم چون سعی به افزایش کیفیت داریم و مشغول رفع ایراد کار بودیم!
   صمیمانه از شما معذرت خواهی میکنیم

 11. علی

  این چیه دیگه واقعا؟
  بعید میدونم تاثیر داشته باشه!
  شایعه میباشد تمام

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   دوست عزیز نظر شما با ارزش و برای ما قابل احترام هست!
   اما این علم هیپنوتراپی هست که به طور مستقیم تاثیرات مستقیمی بر روی مغز شما میگذارد.
   موفق باشید

 12. محمد رسول عابدی

  عالییی بود ممنون!

  • مهدی عراقی (مالک تایید شده)

   قربان شما.
   موفق باشید.

 13. سارا

  خیلی جذابه من عاشقشم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *